Katalog digitálních řešení Digital Impact Alliance

Katalog digitálních řešení DIAL je zdrojem pro odborníky z oblasti T4D, kteří mohou objevovat a hodnotit digitální veřejné statky zaměřené na dosažení cílů udržitelného rozvoje. Katalog je vytvořen na podporu ´Rámce digitálních investic do SDG´ společnosti DIAL.

Katalog shromažďuje údaje z různých zdrojů a je pravidelně aktualizován, aby poskytoval ucelený přehled o technologiích, které byly vyvinuty na podporu cílů udržitelného rozvoje.

Jak používat katalog

Online katalog DIAL je navržen tak, aby byl flexibilní a poskytoval uživatelům více výchozích bodů pro objevování a hodnocení digitálních platforem. Katalog má výkonný systém vyhledávání a filtrování, který uživatelům umožňuje jasně vidět a pochopit, jak spolu souvisejí Cíle udržitelného rozvoje, Případy užití, Pracovní postupy, Stavební bloky a Produkty. Všechna tato propojení jsou součástí rámce cílů udržitelného rozvoje.

Kromě toho katalog poskytuje také údaje o tom, kde byly produkty nasazeny (Projects) a kým (Organizations).

Na hlavní stránce aplikace se uživateli zobrazí navigační panel:

_images/topnav.png

Tento navigační panel umožňuje uživateli zobrazit různé Cíle udržitelného rozvoje, Případy užití, Pracovní postupy, Stavební bloky a Produkty v katalogu. Klikněte na libovolnou sekci a v hlavním okně se zobrazí záznamy pro danou kategorii.

V každé sekci má katalog výkonné možnosti vyhledávání a filtering. Zadejte libovolný text do vyhledávacího řádku a najděte položky, které se k němu vztahují. Kliknutím na štítek nebo šipku „Filtrovat podle“ rozbalíte funkce filtrování. Filtry umožňují uživateli vybrat konkrétní odvětví, zemi, případ použití, SDG nebo stavební blok a zobrazit položky, které odpovídají tomuto kritériu filtrování. Pokud například uživatel vybere konkrétní cíl udržitelného rozvoje, katalog zobrazí případy užití, pracovní postupy, stavební bloky a produkty, které jsou zaměřeny na řešení tohoto cíle udržitelného rozvoje. Další informace naleznete v části filtering.

Katalog má několik různých mapových zobrazení, která poskytují informace o tom, kde byly produkty nasazeny, kde organizace pracují a jaké služby mobilních sítí jsou v různých zemích k dispozici.