Export dat

Při prohlížení seznamu případů užití, pracovních postupů, stavebních bloků, produktů, organizací nebo projektů může uživatel tento seznam exportovat do strojově čitelného formátu. V horní části seznamu se nacházejí dva odkazy pro export dat uvedených v seznamu buď ve formátu json, nebo ve formátu odděleném čárkou. Po kliknutí na odkaz se data stáhnou do počítače uživatele.

Uživatelé si také mohou prohlédnout API Documentation a zjistit, jak mohou číst data z Katalogu přímým voláním těchto rozhraní API.