Použití filtrů

Online katalog nabízí výkonné možnosti filtrování, které uživateli umožňují zjistit, jak jsou cíle SDG, případy užití, pracovní postupy, stavební bloky a produkty propojeny. Filtr také umožňuje uživatelům

Filtr lze otevřít přímo pod navigačním panelem:

_images/topnav.png

Kliknutím na štítek nebo šipku „Filtrovat podle“ rozbalíte část filtru.

_images/filter.png

Pro každý objekt (produkt, organizaci, stavební blok atd.) bude existovat jedinečná sada filtrů. Některé z filtrů jsou v souladu s rámcem digitálních investic SDG (SDG, případ užití, pracovní postup nebo stavební blok). Jiné filtry jsou orientovány na odvětví, země, organizace nebo značky.

Pokud uživatel vybere filtry, položky, které nesplňují kritéria, se nezobrazí. Na horním navigačním panelu se zobrazí počet položek, které vyhovují vybraným kritériím:

_images/filter-counter.png

V dolní části sekce filtrů se uživateli zobrazí také seznam všech nastavených filtrů. Uživatel zde může filtry odstranit.