Zobrazení mapy

Online katalog obsahuje tři interaktivní mapy s vizualizací projektů, organizací, které schválily digitální zásady, a agregátorů mobilních sítí.

Mapa projektů obsahuje seznam implementací produktů v různých zemích. Mapa zobrazuje počet projektů v jednotlivých zemích. Kliknutím na ukazatel počtu zobrazíte seznam všech názvů projektů. Kliknutím na konkrétní projekt získáte podrobné informace o projektu. Projekty lze také filtrovat podle odvětví nebo podle konkrétní značky. Výběrem odvětví nebo značky zobrazíte podmnožinu projektů.

Mapa Digital Principles Endorers umožňuje uživatelům zobrazit hlavní sídlo každé organizace. Uživatel může vybrat organizaci a zjistit, ve kterých zemích pracuje. Uživatel může zobrazené organizace také filtrovat podle roku, ve kterém schválily Digitální principy, a/nebo podle toho, v jakých rozvojových odvětvích pracují.

Mapa agregátorů mobilních sítí ukazuje, které agregátory fungují v jednotlivých zemích světa. Uživatel může mapu filtrovat podle konkrétního agregátora nebo může vybrat konkrétního operátora mobilní sítě a zobrazit, ve kterých zemích agregátor nebo operátor působí. Uživatel může také filtrovat podle konkrétního typu nabízené mobilní služby (zobrazí se země, ve kterých je daná služba nabízena).