Pracovní postupy

Pracovní postup je obecný obchodní proces, který přispívá k Případům užití v různých odvětvích a může být vytvořen jako soubor organizačních schopností.

Charakteristika
  • Běžný obchodní proces, který pomáhá organizaci vykonávat její celkovou funkci.

  • Použitelné pro více případů použití v různých odvětvích

  • Využívá jeden nebo více stavebních bloků ICT

Každý WorkFlow obsahuje popis, příklady pro konkrétní odvětví a přiřazení k případům užití definovaným v katalogu. Seznam WorkFlow není vyčerpávající a v dalších verzích budou přidány další.

Pracovní postupy jsou mapovány na Building Blocks, aby byly znázorněny konkrétní technologické funkce, které musí být implementovány pro splnění obchodní funkce.

Navštivte stránku Filtry a podívejte se, jak lze filtry používat k vytváření výkonných vyhledávání, která propojují SDG s případy užití, pracovními postupy, stavebními bloky a produkty.